OSSA OSSA 2014 Congress

Notices

Please reserve your hotel room before 10 January 2014.

44th National Congress of the
Ophthalmological Society of South Africa
13 – 16 March 2014
Champagne Convention Centre, Drakensberg, South Africa

Please click here to download the Final Invitation & Registration Brochure »

Invitation from Congress Chair

Dear Friends & Colleagues

It is with great pleasure that I invite you to the 44th Congress of the Ophthalmological Society of South Africa. In an ever faster changing world we invite you to a global village where ideas, new developments and gossip can be freely exchanged.

Our venue, Champagne Sports Resort in the majestic Drakensberg, is the ideal setting to spend a few days in the virtual village. Although activities of the more intellectual type are the primary reason for a visit, the resort offers many attractive ways to interact with colleagues. Beautiful walks in the Berg, a scenic golf course, tennis courts and squash courts are but a few.

Regarding the Congress, an illustrious panel of speakers has been invited. This faculty includes prominent academics and researchers from across the globe, as well as our often underrated local speakers. Ophthalmologists in Africa are often so snowed under the burden of disease that their experience and wide knowledge go unnoticed. In this village, we provide a forum where this intellectual property can be shared to the benefit of our patients. A programme is planned for GPs to empower them and expand the GP's scope of practice.

We will also present concurrent programmes for Optometrists, Ophthalmic Assistants, Ophthalmic Nurses and Practice Managers.

We look forward to meeting with you in the Drakensberg on 13 – 16 March 2014.

Chris Gouws

Uitnodiging van Kongresvoorsitter

Beste Vriende & Kollegas

Dit is vir my besonder aangenaam om u uit te nooi na die 44ste Kongres van die Oftalmologievereniging van Suid-Afrika. In ‘n vinnig veranderende wêreld nooi ons u uit na ‘n wêrelddorpie waar idees, nuwe ontwikkelinge en stories vrylik uitgeruil kan word.

Die plek wat ons gekies het vir hierdie Kongres, die Champagne Sports Resort in die majestieuse Drakensberge, is die ideale omgewing om ‘n paar dae in ‘n virtuele wêreld deur te bring. Hoewel aktiwiteite van ‘n meer intellektuele aard die primêre rede vir die besoek is, bied die oord baie aantreklike keuses wanneer ‘n mens met kollegas gedagtes wil uitruil: pragtige staproetes teen die Berg, ‘n skilderagtige gholfbaan, tennisbane en muurbalbane om maar net ‘n paar te noem.

‘n Paneel van deurlugtige sprekers is na die Kongres genooi. Dit sluit in prominente akademici en navorsers van regoor die wêreld, asook van ons plaaslike sprekers wat dikwels nie na waarde geag word nie. Oftalmoloë in Afrika is dikwels so toegegooi onder die las van siektes dat hul ervaring en wye kennis ongesiens verbygaan. In hierdie wêrelddorpie sal ons ‘n forum verskaf waar hierdie intellektuele eiendom gedeel kan word tot voordeel van ons pasiënte. ‘n Program word vir die algemene praktisyns beplan om hulle te bemagtig en hul praktykbestek uit te brei.

Gelyklopende programme vir Optometriste, Oftalmiese assistente, Oftalmiese verpleegsters en Praktykbestuurders sal ook weer aangebied word.

Ons sien daarna uit om u van 13-16 Maart 2014 in die Drakensberge te verwelkom!

Chris Gouws